تماس     شماره کارت جهت واریز : 6037697407984027
دوره جامع EFT - کتاب های دوره
دوره جامع EFT
عنوان دوره : دوره جامع EFT
وضعیت دوره : درحال برگزاری
آخرین بروزرسانی : یکشنبه 1400/01/22
تعداد فایلها : 797 (22.99GB)
پرداخت نقدی : 11,950,000 ريال
پرداخت قسطی :

  • پیش پرداخت : 3,250,000 ريال
  • قسط (1) : 3,250,000 ريال (1400/02/21)
  • قسط (2) : 3,250,000 ريال (1400/03/20)
  • قسط (3) : 3,250,000 ريال (1400/04/19)

خرید قسطی فقط به صورت آنلاین امکان پذیر می‌باشد و از پرداخت کارت به کارت اجتناب کنید.

معتبرترین منابع EFT با اجازه گری کریگ به زبان فارسی. ارزش واقعی آن سه هزار (3000) دلار است و عمدا بسیار ارزان ارائه می شود تا همگان بتوانند استفاده کنند.

این دوره در بر گیرنده آموزش کتاب استاندارد طلایی به همراه فیلمهای آن و همچنین تمامی آثار ابداع کننده روش به زبان فارسی است.

از روز اول می توانید از تمامی محتوای دوره جامع استفاده کنید.

محتوای دوره جامع (بخش عمده بارگذاری شده است):

دروس دوره (۱۷ جلسه): از اینجا شروع کنید.
پاسخ به سوالات: بهتر است اینها را همراه با دروس دوره بخوانید.
فیلمهای وامگیری مزایا
فیلمهای کاخ فرصت‌ها
فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک

فیلمهای کسب و کار ای اف تی

فیلمهای درمانگر نهایی

دوره اپتیمال ای اف تی

جلسات خودیاری اپتیمال ای اف تی

فایلهای ضبط شده جلسات مشاوره

کتاب های دوره (ای اف تی برای خاطرات ناگوار، ای اف تی برای لاغری، ای اف تی برای دردها، ای اف تی در ورزش):: کتاب های دوره


کتاب های دوره (ای اف تی برای خاطرات ناگوار، ای اف تی برای لاغری، ای اف تی برای دردها، ای اف تی در ورزش)

1. 01 ای اف تی برای لاغری
۱.۷MB
mp۳

2. 01 ای اف تی برای لاغری
۳۲۹.۰۸KB
pdf

3. 02 ای اف تی برای لاغری
۱.۶۲MB
mp۳

4. 02 ای اف تی برای لاغری
۳۳۹.۷۱KB
pdf

5. 03 ای اف تی برای لاغری
۲.۲۳MB
mp۳

6. 03 ای اف تی برای لاغری
۴۷۹.۸۸KB
pdf

7. 04 ای اف تی برای لاغری
۴۱۳.۳۴KB
pdf

8. 04 ای اف تی برای لاغری
۱.۳۸MB
mp۳

9. 05 ای اف تی برای لاغری
۱.۷۴MB
mp۳

10. 05 ای اف تی برای لاغری
۴۲۳.۲۷KB
pdf

11. 06 ای اف تی برای لاغری
۱.۷۱MB
mp۳

12. 06 ای اف تی برای لاغری
۴۲۱.۴۳KB
pdf

13. 07 ای اف تی برای لاغری
۲.۵۹MB
mp۳

14. 07 ای اف تی برای لاغری
۵۲۶.۳۹KB
pdf

15. 08 ای اف تی برای لاغری
۲.۹۸MB
mp۳

16. 08 ای اف تی برای لاغری
۴۶۵.۷۲KB
pdf

17. 09 ای اف تی برای لاغری
۱.۷۱MB
mp۳

18. 09 ای اف تی برای لاغری
۴۱۱.۵۸KB
pdf

19. 10 ای اف تی برای لاغری
۱.۶۹MB
mp۳

20. 10 ای اف تی برای لاغری
۴۲۲.۸۴KB
pdf

21. 11 ای اف تی برای لاغری
۱.۷۷MB
mp۳

22. 11 ای اف تی برای لاغری
۴۲۳.۷۳KB
pdf

23. 12 ای اف تی برای لاغری
۲.۱۲MB
mp۳

24. 12 ای اف تی برای لاغری
۴۳۶.۷۱KB
pdf

25. 13 ای اف تی برای لاغری
۱.۷۲MB
mp۳

26. 13 ای اف تی برای لاغری
۴۲۳.۲۲KB
pdf

27. 14 ای اف تی برای لاغری
۱.۴۱MB
mp۳

28. 14 ای اف تی برای لاغری
۴۱۳.۳۵KB
pdf

29. 15 ای اف تی برای لاغری
۱.۸۶MB
mp۳

30. 15 ای اف تی برای لاغری
۴۲۸.۱۳KB
pdf

31. 16 ای اف تی برای لاغری
۱.۰۷MB
mp۳

32. 16 ای اف تی برای لاغری
۴۷۹.۲۸KB
pdf

33. 17 ای اف تی برای لاغری
۱.۷۱MB
mp۳

34. 17 ای اف تی برای لاغری
۵۱۵.۳۶KB
pdf

35. 18 ای اف تی برای لاغری
۲.۴۵MB
mp۳

36. 18 ای اف تی برای لاغری
۴۴۲.۳۳KB
pdf

37. 19 ای اف تی برای لاغری
۱.۸۴MB
mp۳

38. 19 ای اف تی برای لاغری
۱.۸۴MB
mp۳

39. 20 ای اف تی برای لاغری
۱.۷۷MB
mp۳

40. 20 ای اف تی برای لاغری
۴۲۰.۹KB
pdf

41. 21 ای اف تی برای لاغری
۱.۵۳MB
mp۳

42. 21 ای اف تی برای لاغری
۴۱۶.۳KB
pdf

43. 22 ای اف تی برای لاغری
۱.۴۲MB
mp۳

44. 22 ای اف تی برای لاغری
۴۲۲.۱۲KB
pdf

45. 23 ای اف تی برای لاغری
۳.۹MB
mp۳

46. 23 ای اف تی برای لاغری
۵۱۴.۱۷KB
pdf

47. 24 ای اف تی برای لاغری
۲.۱۱MB
mp۳

48. 24 ای اف تی برای لاغری
۲.۱۱MB
mp۳

49. 25 ای اف تی برای لاغری
۲.۷۷MB
mp۳

50. 25 ای اف تی برای لاغری
۴۱۵.۲۸KB
pdf

51. 26 ای اف تی برای لاغری
۱.۸۶MB
mp۳

52. 26 ای اف تی برای لاغری
۴۷۵.۶۹KB
pdf

53. 27 ای اف تی برای لاغری
۲.۰۹MB
mp۳

54. 27 ای اف تی برای لاغری
۳۹۶.۱۷KB
pdf

55. 28 ای اف تی برای لاغری
۱.۶۶MB
mp۳

56. 28 ای اف تی برای لاغری
۳۸۵.۲۲KB
pdf

57. 29 ای اف تی برای لاغری
۴.۹۸MB
mp۳

58. 29 ای اف تی برای لاغری
۶۳۳.۵۴KB
pdf

59. 30 ای اف تی برای لاغری
۲.۱۸MB
mp۳

60. 30 ای اف تی برای لاغری
۴۱۲.۳۸KB
pdf

61. 31 ای اف تی برای لاغری
۱.۹۱MB
mp۳

62. 31 ای اف تی برای لاغری
۴۴۱.۰۳KB
pdf

63. 32 ای اف تی برای لاغری
۱.۴۹MB
mp۳

64. 32 ای اف تی برای لاغری
۴۲۳.۶KB
pdf

65. 33 ای اف تی برای لاغری
۱.۲۷MB
mp۳

66. 33 ای اف تی برای لاغری
۴۵۱.۴KB
pdf

67. 34 ای اف تی برای لاغری
۲.۷۸MB
mp۳

68. 34 ای اف تی برای لاغری
۴۲۴.۷۵KB
pdf

69. 35 ای اف تی برای لاغری
۲.۱۲MB
mp۳

70. 35 ای اف تی برای لاغری
۳۷۱.۲۷KB
pdf

71. 01 ای اف تی برای دردها
۱.۴۷MB
mp۳

72. 01 ای اف تی برای دردها
۳۴۳.۶۳KB
pdf

73. 02 ای اف تی برای دردها
۴.۹۴MB
mp۳

74. 02 ای اف تی برای دردها
۵۸۵.۲۱KB
pdf

75. 03 ای اف تی برای دردها
۱.۴۶MB
mp۳

76. 03 ای اف تی برای دردها
۳۵۸.۳۹KB
pdf

77. 04 ای اف تی برای دردها
۱.۷۸MB
mp۳

78. 04 ای اف تی برای دردها
۴۳۲.۱۱KB
pdf

79. 05 ای اف تی برای دردها
۳.۶۹MB
mp۳

80. 05 ای اف تی برای دردها
۴۰۲KB
pdf

81. 06 ای اف تی برای دردها
۳.۱۴MB
mp۳

82. 06 ای اف تی برای دردها
۳۹۳.۰۱KB
pdf

83. 07 ای اف تی برای دردها
۱.۴۷MB
mp۳

84. 07 ای اف تی برای دردها
۳۵۲.۷۸KB
pdf

85. 08 ای اف تی برای دردها
۱.۷۲MB
mp۳

86. 08 ای اف تی برای دردها
۴۳۲.۸۲KB
pdf

87. 09 ای اف تی برای دردها
۱.۳۶MB
mp۳

88. 09 ای اف تی برای دردها
۳۹۲.۸۲KB
pdf

89. 10 ای اف تی برای دردها
۲.۰۷MB
mp۳

90. 10 ای اف تی برای دردها
۳۹۷.۲۱KB
pdf

91. 11 ای اف تی برای دردها
۱.۹۳MB
mp۳

92. 11 ای اف تی برای دردها
۵۰۱.۵۴KB
pdf

93. 12 ای اف تی برای دردها
۲.۳۴MB
mp۳

94. 12 ای اف تی برای دردها
۴۸۰.۵۳KB
pdf

95. 13 ای اف تی برای دردها
۱.۶۶MB
mp۳

96. 13 ای اف تی برای دردها
۴۲۶.۳۹KB
pdf

97. 14 ای اف تی برای دردها
۱.۸۱MB
mp۳

98. 14 ای اف تی برای دردها
۱.۸۱MB
mp۳

99. 15 ای اف تی برای دردها
۱.۱۶MB
mp۳

100. 15 ای اف تی برای دردها
۳۳۵.۵۷KB
pdf

101. 16 ای اف تی برای دردها
۲MB
mp۳

102. 16 ای اف تی برای دردها
۴۹۲.۰۵KB
pdf

103. 17 ای اف تی برای دردها
۱.۹۱MB
mp۳

104. 17 ای اف تی برای دردها
۳۵۰.۵۴KB
pdf

105. 18 ای اف تی برای دردها
۱.۶۲MB
mp۳

106. 18 ای اف تی برای دردها
۳۵۵.۶۱KB
pdf

107. 19 ای اف تی برای دردها
۱.۹۷MB
mp۳

108. 19 ای اف تی برای دردها
۴۵۶.۷۵KB
pdf

109. 20 ای اف تی برای دردها
۲.۷۱MB
mp۳

110. 20 ای اف تی برای دردها
۳۹۰.۸۷KB
pdf

111. 21 ای اف تی برای دردها
۲.۷۲MB
mp۳

112. 21 ای اف تی برای دردها
۳۸۱.۸۵KB
pdf

113. 22 ای اف تی برای دردها
۳.۸۵MB
mp۳

114. 22 ای اف تی برای دردها
۴۹۹.۱۸KB
pdf

115. 23 ای اف تی برای دردها
۱.۹۱MB
mp۳

116. 23 ای اف تی برای دردها
۳۵۶.۹۸KB
pdf

117. 24 ای اف تی برای دردها
۱.۳۶MB
mp۳

118. 24 ای اف تی برای دردها
۳۳۴.۱۸KB
pdf

119. 25 ای اف تی برای دردها
۲.۸۹MB
mp۳

120. 25 ای اف تی برای دردها
۴۲۶.۷۴KB
pdf

121. 26 ای اف تی برای دردها
۳.۶۳MB
mp۳

122. 26 ای اف تی برای دردها
۴۳۹.۹۵KB
pdf

123. 27 ای اف تی برای دردها
۳.۷۲MB
mp۳

124. 27 ای اف تی برای دردها
۳۹۰.۴۳KB
pdf

125. 28 ای اف تی برای دردها
۳.۳۴MB
mp۳

126. 28 ای اف تی برای دردها
۵۱۶.۳۲KB
pdf

127. 29 ای اف تی برای دردها
۸۴۹.۸۹KB
mp۳

128. 29 ای اف تی برای دردها
۳۹۹.۶۱KB
pdf

129. 30 ای اف تی برای دردها
۱.۶۲MB
mp۳

130. 30 ای اف تی برای دردها
۳۴۴.۴۱KB
pdf

131. 31 ای اف تی برای دردها
۲.۱۳MB
mp۳

132. 31 ای اف تی برای دردها
۳۶۶.۴۹KB
pdf

133. 32 ای اف تی برای دردها
۴.۸۲MB
mp۳

134. 32 ای اف تی برای دردها
۴۶۴.۴۷KB
pdf

135. 33 ای اف تی برای دردها
۱.۹۲MB
mp۳

136. 33 ای اف تی برای دردها
۳۵۵.۶۴KB
pdf

137. 34 ای اف تی برای دردها
۱.۹۶MB
mp۳

138. 34 ای اف تی برای دردها
۳۵۴.۷۸KB
pdf

139. 35 ای اف تی برای دردها
۲.۷۲MB
mp۳

140. 35 ای اف تی برای دردها
۳۷۴.۴KB
pdf

141. 36 ای اف تی برای دردها
۱.۲۷MB
mp۳

142. 36 ای اف تی برای دردها
۳۳۴.۹۷KB
pdf

143. 37 ای اف تی برای دردها
۱.۶۱MB
mp۳

144. 37 ای اف تی برای دردها
۳۴۸.۷۸KB
pdf

145. 38 ای اف تی برای دردها
۱.۸۷MB
mp۳

146. 38 ای اف تی برای دردها
۳۴۸.۶۱KB
pdf

147. 39 ای اف تی برای دردها
۳۶۸.۷۲KB
pdf

148. 39 ای اف تی برای دردها
۳۶۸.۷۲KB
pdf

149. 40 ای اف تی برای دردها
۳.۳۹MB
mp۳

150. 40 ای اف تی برای دردها
۴۱۰.۶۲KB
pdf

151. 41 ای اف تی برای دردها
۱.۳۱MB
mp۳

152. 41 ای اف تی برای دردها
۳۳۵.۸۶KB
pdf

153. 42 ای اف تی برای دردها
۳.۰۵MB
mp۳

154. 42 ای اف تی برای دردها
۳۹۴.۷۸KB
pdf

155. 43 ای اف تی برای دردها
۲.۳MB
mp۳

156. 43 ای اف تی برای دردها
۳۷۹.۱۵KB
pdf

157. 44 ای اف تی برای دردها
۲.۴۲MB
mp۳

158. 44 ای اف تی برای دردها
۴۳۶.۲۳KB
pdf

159. 45 ای اف تی برای دردها
۲.۸۳MB
mp۳

160. 45 ای اف تی برای دردها
۳۷۴.۹۴KB
pdf

161. 46 ای اف تی برای دردها
۱.۴۴MB
mp۳

162. 46 ای اف تی برای دردها
۳۳۸.۳۱KB
pdf

163. 47 ای اف تی برای دردها
۱.۹۷MB
mp۳

164. 47 ای اف تی برای دردها
۳۶۰.۰۷KB
pdf

165. 48 ای اف تی برای دردها
۱.۶۳MB
mp۳

166. 48 ای اف تی برای دردها
۳۴۷.۲۶KB
pdf

167. 49 ای اف تی برای دردها
۳.۲۵MB
mp۳

168. 49 ای اف تی برای دردها
۴۲۹.۸۴KB
pdf

169. 50 ای اف تی برای دردها
۲.۸۴MB
mp۳

170. 50 ای اف تی برای دردها
۳۹۱.۴۳KB
pdf

171. 51 ای اف تی برای دردها
۱.۲۴MB
mp۳

172. 51 ای اف تی برای دردها
۳۸۲.۶KB
pdf

173. 52 ای اف تی برای دردها
۲.۶۹MB
mp۳

174. 52 ای اف تی برای دردها
۳۸۲.۴۷KB
pdf

175. 53 ای اف تی برای دردها
۲.۴۴MB
mp۳

176. 53 ای اف تی برای دردها
۳۸۵.۰۹KB
pdf

177. 01 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۲.۰۵MB
mp۳

178. 01 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۳۶۲.۹۶KB
pdf

179. 02 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴.۴۸MB
mp۳

180. 02 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴۴۷.۳۸KB
pdf

181. 03 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۱۵.۰۴MB
mp۳

182. 03 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۸۶۵.۶۶KB
pdf

183. 04 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۹.۰۷MB
mp۳

184. 04 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۸۹۵.۵۹KB
pdf

185. 05 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴.۳۵MB
mp۳

186. 05 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵۸۹.۲۵KB
pdf

187. 06 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۹.۹MB
mp۳

188. 06 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۶۰۲.۸۶KB
pdf

189. 07 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵.۸۵MB
mp۳

190. 07 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴۹۸.۴۶KB
pdf

191. 08 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵.۵۵MB
mp۳

192. 08 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵۶۶.۲۶KB
pdf

193. 09 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵.۳۹MB
mp۳

194. 09 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵۵۵.۱۳KB
pdf

195. 10 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۱۰.۷۲MB
mp۳

196. 10 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۶۹۰.۸۲KB
pdf

197. 11 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۹.۳۲MB
mp۳

198. 11 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۶۵۶.۵۹KB
pdf

199. 12 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۳.۸۱MB
mp۳

200. 12 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴۵۳.۲۱KB
pdf

201. 13 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴.۳۱MB
mp۳

202. 13 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵۲۱.۳۱KB
pdf

203. 14 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۳.۵۳MB
mp۳

204. 14 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴۰۱.۷۵KB
pdf

205. 15 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵.۷۷MB
mp۳

206. 15 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴۵۵.۶۴KB
pdf

207. 16 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۹.۶۹MB
mp۳

208. 16 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵۹۵.۷۸KB
pdf

209. 17 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۸.۵۴MB
mp۳

210. 17 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵۶۶.۲۹KB
pdf

211. 18 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵.۰۹MB
mp۳

212. 18 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۵۷۸.۲۱KB
pdf

213. 19 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴.۱MB
mp۳

214. 19 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۴۱۵.۱KB
pdf

215. 20 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۳.۳۹MB
mp۳

216. 20 ای اف تی برای خاطرات ناگوار
۳۹۵.۸۱KB
pdf

217. 01 ای اف تی در ورزش
۴.۶۶MB
mp۳

218. 01 ای اف تی در ورزش
۵۶۱.۱KB
pdf

219. 02 ای اف تی در ورزش
۳.۲۵MB
mp۳

220. 02 ای اف تی در ورزش
۴۱۸.۶۷KB
pdf

221. 03 ای اف تی در ورزش
۲.۹۸MB
mp۳

222. 03 ای اف تی در ورزش
۴۲۵.۸۴KB
pdf

223. 04 ای اف تی در ورزش
۱.۵۲MB
mp۳

224. 04 ای اف تی در ورزش
۳۶۷.۰۱KB
pdf

225. 05 ای اف تی در ورزش
۱.۹۹MB
mp۳

226. 05 ای اف تی در ورزش
۳۸۴.۰۱KB
pdf

227. 06 ای اف تی در ورزش
۱.۷۲MB
mp۳

228. 06 ای اف تی در ورزش
۳۷۴.۵۸KB
pdf

229. 07 ای اف تی در ورزش
۲.۶۸MB
mp۳

230. 07 ای اف تی در ورزش
۴۱۰.۴۸KB
pdf

231. 08 ای اف تی در ورزش
۱.۷۲MB
mp۳

232. 08 ای اف تی در ورزش
۴۵۸.۶۲KB
pdf

233. 09 ای اف تی در ورزش
۲.۷۹MB
mp۳

234. 09 ای اف تی در ورزش
۴۲۵.۳۷KB
pdf

235. 10 ای اف تی در ورزش
۱۰۰۸.۲۳KB
mp۳

236. 10 ای اف تی در ورزش
۳۲۲.۰۳KB
pdf

237. 11 ای اف تی در ورزش
۳.۰۲MB
mp۳

238. 11 ای اف تی در ورزش
۴۱۳.۱KB
pdf

239. 12 ای اف تی در ورزش
۱.۹۸MB
mp۳

240. 12 ای اف تی در ورزش
۳۳۶.۰۷KB
pdf

241. 13 ای اف تی در ورزش
۱.۴۵MB
mp۳

242. 13 ای اف تی در ورزش
۳۸۵.۳۹KB
pdf

243. 14 ای اف تی در ورزش
۱.۷MB
mp۳

244. 14 ای اف تی در ورزش
۳۶۳.۲۶KB
pdf

245. 15 ای اف تی در ورزش
۱.۷۶MB
mp۳

246. 15 ای اف تی در ورزش
۳۷۹.۲۱KB
pdf

247. 16 ای اف تی در ورزش
۳.۷۵MB
mp۳

248. 16 ای اف تی در ورزش
۴۶۹KB
pdf

249. 17 ای اف تی در ورزش
۲.۸۹MB
mp۳

250. 17 ای اف تی در ورزش
۴۰۴.۳KB
pdf

251. 18 ای اف تی در ورزش
۲.۴۳MB
mp۳

252. 18 ای اف تی در ورزش
۳۹۸.۸۱KB
pdf

253. 19 ای اف تی در ورزش
۱.۶MB
mp۳

254. 19 ای اف تی در ورزش
۳۶۲.۸۱KB
pdf

255. 20 ای اف تی در ورزش
۲.۰۸MB
mp۳

256. 20 ای اف تی در ورزش
۴۴۹.۸۵KB
pdf

257. 21 ای اف تی در ورزش
۱.۸۹MB
mp۳

258. 21 ای اف تی در ورزش
۳۷۴.۳۱KB
pdf

259. 22 ای اف تی در ورزش
۲.۲۴MB
mp۳

260. 22 ای اف تی در ورزش
۴۱۰.۰۵KB
pdf

261. 23 ای اف تی در ورزش
۲.۸۷MB
mp۳

262. 23 ای اف تی در ورزش
۴۰۴.۸۷KB
pdf

263. 24 ای اف تی در ورزش
۱.۱۵MB
mp۳

264. 24 ای اف تی در ورزش
۳۰۹.۱۷KB
pdf

265. 25 ای اف تی در ورزش
۲MB
mp۳

266. 25 ای اف تی در ورزش
۴۰۹.۷۶KB
pdf

267. 26 ای اف تی در ورزش
۱.۹۸MB
mp۳

268. 26 ای اف تی در ورزش
۳۳۳.۴۸KB
pdf

269. 27 ای اف تی در ورزش
۳.۱۴MB
mp۳

270. 27 ای اف تی در ورزش
۴۰۰.۷۲KB
pdf

271. 28 ای اف تی در ورزش
۱.۹MB
mp۳

272. 28 ای اف تی در ورزش
۳۷۴.۶۸KB
pdf

273. 29 ای اف تی در ورزش
۲.۱۶MB
mp۳

274. 29 ای اف تی در ورزش
۳۸۷.۲۸KB
pdf

275. 30 ای اف تی در ورزش
۲.۱۷MB
mp۳

276. 30 ای اف تی در ورزش
۳۳۶.۹۸KB
pdf

277. 31 ای اف تی در ورزش
۴.۳۳MB
mp۳

278. 31 ای اف تی در ورزش
۴۶۲.۱۱KB
pdf

279. 32 ای اف تی در ورزش
۱.۱۵MB
mp۳

280. 32 ای اف تی در ورزش
۳۵۴.۷۵KB
pdf

281. 19 ای اف تی برای لاغری
۴۳۹.۰۶KB
pdfیک ماه گارانتی بازگشت وجه برای دوره جامع ای اف تی
شماره کارت جهت واریز

6037697407984027


شماره واتس آپ جهت ارسال فیش واریزی

09101425931
کلیه حقوق این سایت برای فرهاد فروغمند محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2020 www.‎EFT.ir‎, All rights reserved.
Powered by: www.dorweb.ir