تماس     شماره کارت جهت واریز : 6037697407984027
دوره جامع EFT - فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک
دوره جامع EFT
عنوان دوره : دوره جامع EFT
وضعیت دوره : درحال برگزاری
آخرین بروزرسانی : یکشنبه 1400/01/22
تعداد فایلها : 797 (22.99GB)
پرداخت نقدی : 11,950,000 ريال
پرداخت قسطی :

  • پیش پرداخت : 3,250,000 ريال
  • قسط (1) : 3,250,000 ريال (1400/02/21)
  • قسط (2) : 3,250,000 ريال (1400/03/20)
  • قسط (3) : 3,250,000 ريال (1400/04/19)

خرید قسطی فقط به صورت آنلاین امکان پذیر می‌باشد و از پرداخت کارت به کارت اجتناب کنید.

معتبرترین منابع EFT با اجازه گری کریگ به زبان فارسی. ارزش واقعی آن سه هزار (3000) دلار است و عمدا بسیار ارزان ارائه می شود تا همگان بتوانند استفاده کنند.

این دوره در بر گیرنده آموزش کتاب استاندارد طلایی به همراه فیلمهای آن و همچنین تمامی آثار ابداع کننده روش به زبان فارسی است.

از روز اول می توانید از تمامی محتوای دوره جامع استفاده کنید.

محتوای دوره جامع (بخش عمده بارگذاری شده است):

دروس دوره (۱۷ جلسه): از اینجا شروع کنید.
پاسخ به سوالات: بهتر است اینها را همراه با دروس دوره بخوانید.
فیلمهای وامگیری مزایا
فیلمهای کاخ فرصت‌ها
فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک

فیلمهای کسب و کار ای اف تی

فیلمهای درمانگر نهایی

دوره اپتیمال ای اف تی

جلسات خودیاری اپتیمال ای اف تی

فایلهای ضبط شده جلسات مشاوره

کتاب های دوره (ای اف تی برای خاطرات ناگوار، ای اف تی برای لاغری، ای اف تی برای دردها، ای اف تی در ورزش):: فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک


فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک. ببینید گری کریگ چگونه بر روی انواع بیماریها کار می کند.

1. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 1 از 6
۴۳.۱۷MB
mp۴

2. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 2 از 6
۴۰.۹MB
mp۴

3. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 3 از 6
۳۷.۳۸MB
mp۴

4. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 4 از 6
۳۶.۸۷MB
mp۴

5. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 5 از 6
۳۵.۱۸MB
mp۴

6. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 6 از 6
۳۲.۰۳MB
mp۴

7. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 1 از 8
۴۱.۵۳MB
mp۴

8. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 2 از 8
۴۱.۰۶MB
mp۴

9. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 3 از 8
۴۱.۱۹MB
mp۴

10. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 4 از 8
۴۱.۲۵MB
mp۴

11. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 5 از 8
۴۱.۳۳MB
mp۴

12. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 6 از 8
۳۹.۳۲MB
mp۴

13. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 7 از 8
۳۵.۹MB
mp۴

14. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 8 از 8
۲۹.۸۱MB
mp۴

15. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 1 از 8
۴۱.۹۱MB
mp۴

16. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 2 از 8
۴۱.۳۲MB
mp۴

17. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 3 از 8
۳۶.۹۱MB
mp۴

18. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 4 از 8
۳۵.۸۳MB
mp۴

19. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 5 از 8
۳۵.۹۱MB
mp۴

20. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 6 از 8
۳۶MB
mp۴

21. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 7 از 8
۳۷.۳۲MB
mp۴

22. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 8 از 8
۳۶.۸۱MB
mp۴

23. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 1 از 5
۳۸.۶۵MB
mp۴

24. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 2 از 5
۳۸.۳۹MB
mp۴

25. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 3 از 5
۳۷.۶۹MB
mp۴

26. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 4 از 5
۳۵.۰۹MB
mp۴

27. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 5 از 5
۲۵.۲۹MB
mp۴

28. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 1 از 8
۴۲.۴۱MB
mp۴

29. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 2 از 8
۴۲.۳MB
mp۴

30. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 3 از 8
۴۲.۱۹MB
mp۴

31. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 4 از 8
۴۲.۴۱MB
mp۴

32. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 5 از 8
۴۲.۵۸MB
mp۴

33. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 6 از 8
۴۱.۹۸MB
mp۴

34. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 7 از 8
۳۶.۸۷MB
mp۴

35. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 8 از 8
۱۷.۶۹MB
mp۴

36. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 1 از 7
۳۷.۸۳MB
mp۴

37. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 2 از 7
۳۶.۷۵MB
mp۴

38. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 3 از 7
۳۶.۹۹MB
mp۴

39. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 4 از 7
۳۳.۵۳MB
mp۴

40. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 5 از 7
۳۵.۱۳MB
mp۴

41. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 6 از 7
۳۲.۹۵MB
mp۴

42. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 7 از 7
۲۹.۸۶MB
mp۴

43. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 1 از 6
۴۷.۷MB
mp۴

44. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 2 از 6
۴۶.۲۱MB
mp۴

45. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 3 از 6
۴۸.۳۳MB
mp۴

46. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 4 از 6
۴۸.۲MB
mp۴

47. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 5 از 6
۴۲.۴۲MB
mp۴

48. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 6 از 6
۲۷.۱۸MB
mp۴

49. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هشتم قسمت 1 از 4
۴۶.۱MB
mp۴

50. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هشتم قسمت 2 از 4
۴۶.۷۴MB
mp۴

51. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هشتم قسمت 3 از 4
۴۶.۷۸MB
mp۴

52. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هشتم قسمت 4 از 4
۴۵.۱۷MB
mp۴

53. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم نهم قسمت 1 از 4
۴۲.۶۷MB
mp۴

54. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم نهم قسمت 2 از 4
۴۲.۲۴MB
mp۴

55. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم نهم قسمت 3 از 4
۳۷.۸MB
mp۴

56. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم نهم قسمت 4 از 4
۲۷.۹۵MB
mp۴

57. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 1 از 6
۴۲.۳MB
mp۴

58. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 2 از 6
۴۱.۷۲MB
mp۴

59. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 3 از 6
۳۹.۵۹MB
mp۴

60. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 4 از 6
۳۷.۶۳MB
mp۴

61. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 5 از 6
۳۷.۹۷MB
mp۴

62. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 6 از 6
۲۶.۸۹MB
mp۴

63. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم یازدهم قسمت 1 از 4
۴۴.۲۸MB
mp۴

64. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم یازدهم قسمت 2 از 4
۴۴.۲۵MB
mp۴

65. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم یازدهم قسمت 3 از 4
۴۴.۱۸MB
mp۴

66. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم یازدهم قسمت 4 از 4
۴۲.۲۱MB
mp۴

67. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 1 از 8
۴۳.۵۱MB
mp۴

68. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 2 از 8
۴۳.۱۳MB
mp۴

69. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 3 از 8
۴۳.۶۱MB
mp۴

70. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 4 از 8
۴۲.۴۲MB
mp۴

71. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 5 از 8
۴۲.۹۴MB
mp۴

72. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 6 از 8
۴۲.۷۴MB
mp۴

73. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 7 از 8
۴۳.۱۴MB
mp۴

74. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 8 از 8
۳۷.۴۲MB
mp۴

75. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سیزدهم قسمت 1 از 4
۴۳.۱۲MB
mp۴

76. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سیزدهم قسمت 2 از 4
۴۲.۶۲MB
mp۴

77. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سیزدهم قسمت 3 از 4
۴۲.۵۵MB
mp۴

78. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سیزدهم قسمت 4 از 4
۳۸.۵۵MB
mp۴

79. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 1 از 6
۴۴.۷MB
mp۴

80. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 2 از 6
۴۴.۹MB
mp۴

81. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 3 از 6
۴۴.۵۱MB
mp۴

82. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 4 از 6
۴۱.۰۸MB
mp۴

83. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 5 از 6
۴۱MB
mp۴

84. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 6 از 6
۳۵.۵۴MB
mp۴

85. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 1 از 8
۳۶.۲۲MB
mp۴

86. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 2 از 8
۳۴.۱MB
mp۴

87. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 3 از 8
۳۴.۷۱MB
mp۴

88. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 4 از 8
۳۹.۳۸MB
mp۴

89. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 5 از 8
۳۶.۴۵MB
mp۴

90. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 6 از 8
۴۴.۱۴MB
mp۴

91. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 7 از 8
۳۷.۰۷MB
mp۴

92. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 8 از 8
۳۲.۱۷MB
mp۴

93. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم شانزدهم - تولد زودهنگام، پارکینسون، مثانه عصبی
۲۴۸.۲۶MB
mp۴

94. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم هفدهم - تومور غده عیپوفیز
۲۷۵.۰۴MB
mp۴

95. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم هجدهم - آرتریت روماتوئید
۳۴۶.۴۴MB
mp۴

96. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم نوزدهم - آسم
۳۴۸.۰۳MB
mp۴

97. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیستم - خاطرات جنگی و پی تی اس دی
۳۷۱.۴۹MB
mp۴

98. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و یکم - نوروپاتی
۹۲.۸۸MB
mp۴

99. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و دوم - سرطان پروستات
۹۳.۷۷MB
mp۴

100. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و سوم - نشانگان خستگی مزمن و حساسیت به مواد شیمیایی
۲۹۲.۰۳MB
mp۴

101. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و چهارم - دیابت نوع 2
۲۵۴.۳۹MB
mp۴

102. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و پنجم - هایپرموبیلیتی
۳۶۶.۶۳MB
mp۴

103. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و ششم - دردهای متعدد ناشی از بدرفتاریهای دوران کودکی
۴۱۴.۶۵MB
mp۴یک ماه گارانتی بازگشت وجه برای دوره جامع ای اف تی
شماره کارت جهت واریز

6037697407984027


شماره واتس آپ جهت ارسال فیش واریزی

09101425931
کلیه حقوق این سایت برای فرهاد فروغمند محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2020 www.‎EFT.ir‎, All rights reserved.
Powered by: www.dorweb.ir