تماس     شماره کارت جهت واریز : 6104337884390491
دوره جامع EFT - فیلمهای کاخ فرصت‌ها
دوره جامع EFT
عنوان دوره : دوره جامع EFT
وضعیت دوره : درحال برگزاری
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 1400/03/31
تعداد فایلها : 852 (24.05GB)
پرداخت نقدی : 11,950,000 ريال
پرداخت قسطی :

  • پیش پرداخت : 3,250,000 ريال
  • قسط (1) : 3,250,000 ريال (1400/04/31)
  • قسط (2) : 3,250,000 ريال (1400/05/30)
  • قسط (3) : 3,250,000 ريال (1400/06/29)

خرید قسطی فقط به صورت آنلاین امکان پذیر می‌باشد و از پرداخت کارت به کارت اجتناب کنید.

معتبرترین منابع EFT با اجازه گری کریگ به زبان فارسی. ارزش واقعی آن سه هزار (3000) دلار است و عمدا بسیار ارزان ارائه می شود تا همگان بتوانند استفاده کنند.

این دوره در بر گیرنده آموزش کتاب استاندارد طلایی به همراه فیلمهای آن و همچنین تمامی آثار ابداع کننده روش به زبان فارسی است.

از روز اول می توانید از تمامی محتوای دوره جامع استفاده کنید.

محتوای دوره جامع (بخش عمده بارگذاری شده است):

دروس دوره (۱۷ جلسه): از اینجا شروع کنید.
پاسخ به سوالات: بهتر است اینها را همراه با دروس دوره بخوانید.
فیلمهای وامگیری مزایا
فیلمهای کاخ فرصت‌ها
فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک (37 ساعت و 14 دقیقه)

فیلمهای کسب و کار ای اف تی (5 ساعت و 40 دقیقه)

فیلمهای درمانگر نهایی (12 ساعت و 47 دقیقه)

دوره اپتیمال ای اف تی

جلسات خودیاری اپتیمال ای اف تی

فایلهای ضبط شده جلسات مشاوره (37 جلسه)

کتاب های دوره (ای اف تی برای خاطرات ناگوار، ای اف تی برای لاغری، ای اف تی برای دردها، ای اف تی در ورزش):: فیلمهای کاخ فرصت‌ها


فیلمهای کاخ فرصت‌ها (دستیابی به اهداف به روش ای اف تی)
ببینید چگونه می توان با استفاده از ای اف تی موفق شد. بخش عمده ای از این فیلمها از جایی شروع می شود که سایر روشها به پایان می رسند و دیگر حرفی برای گفتن ندارند.

1. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 01 از 14
۳۴.۱۶MB
mp۴

2. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 02 از 14
۲۶.۱۲MB
mp۴

3. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 03 از 14
۳۰.۲MB
mp۴

4. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 04 از 14
۳۵MB
mp۴

5. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 05 از 14
۳۲.۴۴MB
mp۴

6. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 06 از 14
۳۲.۹۷MB
mp۴

7. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 07 از 14
۳۱.۴۳MB
mp۴

8. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 08 از 14
۳۰.۲۹MB
mp۴

9. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 09 از 14
۳۶.۵MB
mp۴

10. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 10 از 14
۳۲.۴۴MB
mp۴

11. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 11 از 14
۳۳.۷۲MB
mp۴

12. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 12 از 14
۳۸.۷۸MB
mp۴

13. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 13 از 14
۳۵.۶۵MB
mp۴

14. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 14 از 14
۳۱.۶۴MB
mp۴

15. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 01 از 10
۳۲.۱۵MB
mp۴

16. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 02 از 10
۳۹.۳۴MB
mp۴

17. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 03 از 10
۳۹.۵۱MB
mp۴

18. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 04 از 10
۳۲.۴۶MB
mp۴

19. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 05 از 10
۴۱.۴۸MB
mp۴

20. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 06 از 10
۳۷.۴۱MB
mp۴

21. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 07 از 10
۲۹.۱۵MB
mp۴

22. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 08 از 10
۳۵.۳۸MB
mp۴

23. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 09 از 10
۳۵.۸۴MB
mp۴

24. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 10 از 10
۳۴.۱۳MB
mp۴

25. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 1 از 14
۴۱.۲۴MB
mp۴

26. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 2 از 14
۴۰.۲۱MB
mp۴

27. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 3 از 14
۴۰.۱۹MB
mp۴

28. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 4 از 14
۴۰.۱۶MB
mp۴

29. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 5 از 14
۴۰.۰۶MB
mp۴

30. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 6 از 14
۴۰MB
mp۴

31. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 7 از 14
۳۹.۹۵MB
mp۴

32. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 8 از 14
۴۰.۲۸MB
mp۴

33. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 9 از 14
۴۰.۶۴MB
mp۴

34. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 10 از 14
۴۰.۱۸MB
mp۴

35. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 11 از 14
۳۹.۹MB
mp۴

36. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 12 از 14
۳۹.۷۹MB
mp۴

37. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 13 از 14
۴۰.۰۵MB
mp۴

38. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 14 از 14
۱۲.۴MB
mp۴

39. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 1 از 14
۳۸.۶۹MB
mp۴

40. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 2 از 14
۴۲.۳۷MB
mp۴

41. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 3 از 14
۳۹.۲۸MB
mp۴

42. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 4 از 14
۴۱.۵۸MB
mp۴

43. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 5 از 14
۳۹.۷۴MB
mp۴

44. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 6 از 14
۴۰.۱۷MB
mp۴

45. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 7 از 14
۴۰.۶۸MB
mp۴

46. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 8 از 14
۳۵.۱۸MB
mp۴

47. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 9 از 14
۳۹.۹۵MB
mp۴

48. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 10 از 14
۴۸.۱۲MB
mp۴

49. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 11 از 14
۳۵.۸۶MB
mp۴

50. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 12 از 14
۳۵.۲۱MB
mp۴

51. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 13 از 14
۴۰.۰۸MB
mp۴

52. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 14 از 14
۲۹.۶۶MB
mp۴

53. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 1 از 10
۳۹.۳۷MB
mp۴

54. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 2 از 10
۳۹.۳۳MB
mp۴

55. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 3 از 10
۳۹.۵۳MB
mp۴

56. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 4 از 10
۳۸.۱۶MB
mp۴

57. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 5 از 10
۳۱.۸۹MB
mp۴

58. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 6 از 10
۳۹.۹MB
mp۴

59. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 7 از 10
۴۰.۱۲MB
mp۴

60. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 8 از 10
۳۲.۶۵MB
mp۴

61. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 9 از 10
۳۲.۷۴MB
mp۴

62. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 10 از 10
۲۳.۸۲MB
mp۴

63. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 1 از 8
۳۵.۶۸MB
mp۴

64. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 2 از 8
۳۵.۷۱MB
mp۴

65. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 3 از 8
۳۵.۸۷MB
mp۴

66. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 4 از 8
۳۵.۶۳MB
mp۴

67. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 5 از 8
۳۵.۸۳MB
mp۴

68. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 6 از 8
۴۰.۴۴MB
mp۴

69. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 7 از 8
۴۱.۸MB
mp۴

70. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 8 از 8
۱۷.۹۸MB
mp۴

71. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 1 از 7
۳۸.۱۶MB
mp۴

72. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 2 از 7
۳۱.۷۵MB
mp۴

73. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 3 از 7
۳۷.۰۹MB
mp۴

74. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 4 از 7
۳۳.۳۳MB
mp۴

75. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 5 از 7
۳۳.۶۳MB
mp۴

76. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 6 از 7
۳۴.۴۲MB
mp۴

77. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 7 از 7
۲۵.۴۶MB
mp۴

78. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 01 از 12
۴۱.۷۱MB
mp۴

79. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 02 از 12
۴۰.۶۹MB
mp۴

80. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 03 از 12
۴۰.۴۹MB
mp۴

81. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 04 از 12
۴۰.۹۸MB
mp۴

82. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 05 از 12
۳۴.۶۳MB
mp۴

83. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 06 از 12
۳۳.۲۵MB
mp۴

84. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 07 از 12
۳۳.۲۶MB
mp۴

85. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 08 از 12
۳۳.۰۶MB
mp۴

86. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 09 از 12
۳۳.۱۸MB
mp۴

87. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 10 از 12
۴۰.۱MB
mp۴

88. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 11 از 12
۴۰.۸۴MB
mp۴

89. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 12 از 12
۳۰.۴۶MB
mp۴

90. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 1 از 8
۳۸.۷۷MB
mp۴

91. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 2 از 8
۳۳.۸۵MB
mp۴

92. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 3 از 8
۳۹.۲۱MB
mp۴

93. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 4 از 8
۴۶.۲۹MB
mp۴

94. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 5 از 8
۴۵.۰۴MB
mp۴

95. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 6 از 8
۴۳.۵۵MB
mp۴

96. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 7 از 8
۴۴.۱۵MB
mp۴

97. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 8 از 8
۴۸.۱۸MB
mp۴

98. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 01 از 12
۴۰.۰۸MB
mp۴

99. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 02 از 12
۳۶.۳۴MB
mp۴

100. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 03 از 12
۳۷.۱۶MB
mp۴

101. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 04 از 12
۳۵.۵۳MB
mp۴

102. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 05 از 12
۴۰.۵۹MB
mp۴

103. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 06 از 12
۴۴.۱۶MB
mp۴

104. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 07 از 12
۳۹.۵۶MB
mp۴

105. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 08 از 12
۳۷.۳۹MB
mp۴

106. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 09 از 12
۳۶.۲MB
mp۴

107. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 10 از 12
۴۶.۰۵MB
mp۴

108. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 11 از 12
۳۵.۲۳MB
mp۴

109. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 12 از 12
۳۹.۲۲MB
mp۴

110. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 01 از 12
۳۷.۳۲MB
mp۴

111. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 02 از 12
۴۰.۸MB
mp۴

112. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 03 از 12
۴۴.۷۱MB
mp۴

113. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 04 از 12
۵۱.۸۳MB
mp۴

114. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 05 از 12
۵۶.۹۸MB
mp۴

115. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 06 از 12
۴۱.۷۱MB
mp۴

116. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 07 از 12
۴۶.۶۹MB
mp۴

117. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 08 از 12
۴۰.۹۳MB
mp۴

118. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 09 از 12
۳۵.۹۲MB
mp۴

119. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 10 از 12
۳۰.۱۶MB
mp۴

120. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 11 از 12
۲۹.۲۲MB
mp۴

121. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 12 از 12
۳۱.۶۴MB
mp۴

122. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 01 از 12
۴۶.۳۹MB
mp۴

123. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 02 از 12
۵۶.۱۴MB
mp۴

124. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 03 از 12
۴۳.۹۴MB
mp۴

125. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 04 از 12
۵۲.۵۶MB
mp۴

126. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 05 از 12
۳۳.۶۴MB
mp۴

127. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 06 از 12
۴۷.۲۴MB
mp۴

128. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 07 از 12
۴۳.۱۱MB
mp۴

129. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 08 از 12
۳۲.۸۱MB
mp۴

130. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 09 از 12
۳۱.۳۱MB
mp۴

131. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 10 از 12
۴۱.۷۴MB
mp۴

132. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 11 از 12
۳۱.۰۸MB
mp۴

133. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 12 از 12
۴۰.۷۸MB
mp۴

134. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 1 از 6
۴۰.۷۲MB
mp۴

135. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 2 از 6
۴۲.۲۹MB
mp۴

136. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 3 از 6
۴۵.۱۲MB
mp۴

137. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 4 از 6
۴۲.۳۲MB
mp۴

138. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 5 از 6
۴۰.۶۲MB
mp۴

139. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 6 از 6
۳۲.۶۳MB
mp۴


شماره کارت جهت واریز

6104337884390491


شماره واتس آپ جهت ارسال فیش واریزی

09101425931
کلیه حقوق این سایت برای فرهاد فروغمند محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2020 www.‎EFT.ir‎, All rights reserved.
Powered by: www.dorweb.ir