تماس     شماره کارت جهت واریز : 6104337884390491
دوره جامع EFT - دوره اپتیمال ای اف تی
دوره جامع EFT
عنوان دوره : دوره جامع EFT
وضعیت دوره : درحال برگزاری
آخرین بروزرسانی : شنبه 1401/03/07
تعداد فایلها : 201 (8.49GB)
پرداخت نقدی : 15,000,000 ريال
پرداخت قسطی :

  • پیش پرداخت : 15,000,000 ريال

خرید قسطی فقط به صورت آنلاین امکان پذیر می‌باشد و از پرداخت کارت به کارت اجتناب کنید.

معتبرترین منابع EFT با اجازه گری کریگ به زبان فارسی. ارزش واقعی آن سه هزار (3000) دلار است و عمدا بسیار ارزان ارائه می شود تا همگان بتوانند استفاده کنند.

 

این دوره شامل یک فایل مفدمه و 16 فایل آموزشی ( در مجموع 17 فایل ) می باشد.

به مرور طی چند ماه آینده فیلم های تکمیلی EFT و اپتیمال EFT و فایل های هدیه به این بخش اضافه خواهد شد و تمام این فایل ها به صورت رایگان برای خریداران دوره قابل دسترسی خواهد بود.

 

توضیح نحوه استفاده از محتوای دوره جامع ای اف تی

 

تغییر باور در کمتر از 5 دقیقه - هدیه دوره آموزش جامع EFT

 

پاسخ به سوالات EFT:: دوره اپتیمال ای اف تی


آموزش توسط گری کریگ (ترجمه فارسی توسط فرهاد فروغمند)

1. 00- توضیح چگونه این دوره را بگذرانید
۸.۸۱MB
mp۳

2. 01-کتاب صوتی چگونه این دوره را بگذرانید
۳۲.۰۹MB
mp۳

3. 02-اول این قسمت را ببینید 1-1-1
۲۴.۹۳MB
m۴v

4. 03-اول این قسمت را ببینید 2-1-1
۴.۸۹MB
m۴v

5. 04-اول این قسمت را ببینید 3-1-1
۱۸.۴۵MB
m۴v

6. 05-ابتدا این را بخوانید چگونه این دوره را بگذرانید
۱.۱۴MB
pdf

7. 06-مسائل متعدد سندی
۳۰۹.۲۴KB
pdf

8. 07-جلسه خودیاری 1 - سندی 1
۸۷.۲MB
m۴v

9. 00-توضیح مقدمه و درس 01
۳.۳۳MB
mp۳

10. 01-کتاب صوتی مقدمه و درس 01
۴.۵۷MB
mp۳

11. 02-مقدمه و درس 01
۷۰۷.۷KB
pdf

12. 03-جلسه خودیاری 2 - سندی2
۱۲۶.۳۳MB
m۴v

13. 00-توضیح درس 02
۱.۱۸MB
mp۳

14. 01-کتاب صوتی درس 02
۲.۰۶MB
mp۳

15. 02-فیلم درس 02
۴۵.۱۸MB
m۴v

16. 03-درس 02
۵۸۵.۵KB
pdf

17. جلسه خودیاری 3 - سندی 3
۹۵.۷۶MB
m۴v

18. 00-توضیح درس 03
۱۲.۷۵MB
mp۳

19. 01-کتاب صوتی درس 03
۵.۵۵MB
mp۳

20. 02-درس 03
۳.۹MB
m۴v

21. 03-درس 03
۶۳۴.۴۳KB
pdf

22. 04-جلسه خودیاری 4 - سندی 4
۱۴۶.۶MB
m۴v

23. 00-توضیح درس 04
۲.۰۴MB
mp۳

24. 01-کتاب صوتی درس 04
۳.۲۷MB
mp۳

25. 02-درس 04
۷۵۰.۳۳KB
pdf

26. 03-جلسه خودیاری 5 سندی 5
۹۱.۸۸MB
m۴v

27. 00-توضیح درس 05
۲.۴۹MB
mp۳

28. 01-کتاب صوتی درس 05
۶.۹۱MB
mp۳

29. 02-درس 05
۶۲۱.۶۴KB
pdf

30. 03-جلسه خودیاری 6 - سندی 6
۱۱۵.۰۳MB
m۴v

31. 00-توضیح درس 06
۸۵۰.۹۱KB
mp۳

32. 01-کتاب صوتی درس 06
۴.۷۱MB
mp۳

33. 02-فیلم درس 6
۸.۰۳MB
m۴v

34. 03-درس 06
۵۳۸.۱KB
pdf

35. 04-جلسه خودیاری 7 - سندی 7
۱۳۹.۷۷MB
m۴v

36. 00-توضیح درس 07
۹۸۲.۳۱KB
mp۳

37. 01-کتاب صوتی درس 07
۲.۵۷MB
mp۳

38. 02-درس 07
۵۳۵.۰۲KB
pdf

39. 03-مسائل بینایی
۵۵۶.۹۱KB
pdf

40. 04-08 - بینایی 1
۱۰۴.۳۶MB
m۴v

41. 00-توضیح درس 08
۷.۸MB
mp۳

42. 01-کتاب صوتی درس 08
۴.۳۳MB
mp۳

43. 02-درس 08
۵۷۷.۰۹KB
pdf

44. 03-09 - بینایی 2-1
۱۰۹.۸۴MB
m۴v

45. 00-توضیح درس 8 الف
۳.۷۲MB
mp۳

46. 01-کتاب صوتی درس 8 الف
۸.۳۱MB
mp۳

47. 02-فایل صوتی درس 8 الف دوبله فارسی-1
۹۴۲.۵۵KB
m۴v

48. 03-فیلم شماره 1 درس 8 الف-1
۶.۲۷MB
m۴v

49. 04-فیلم شماره 2 درس 8 الف-1
۳.۷۲MB
m۴v

50. 05-فیلم شماره 3 درس 8 الف-1
۱۵.۷۶MB
m۴v

51. 06-فیلم شماره 4 درس 8 الف-1
۱۰.۷۳MB
m۴v

52. 07-فیلم شماره 5 درس 8 الف-1
۱۷.۱۶MB
m۴v

53. 08-درس 08 الف
۷۳۷.۴۳KB
pdf

54. 10 - بینایی 3-1-1
۱۱۰.۹MB
m۴v

55. 00-توضیح درس 09
۱.۹MB
mp۳

56. 01-کتاب صوتی درس 09
۷.۷MB
mp۳

57. 02-درس 09
۵۹۰.۸۹KB
pdf

58. 11 - بینایی 4-1
۸۳.۱۶MB
m۴v

59. 00-توضیح درس 10
۱۲.۶۷MB
mp۳

60. 01-کتاب صوتی درس 10
۵.۳۱MB
mp۳

61. 02-درس 10
۶۲۰.۴۳KB
pdf

62. 03-فیلم درس 10-1
۲۴۹.۵۲MB
m۴v

63. 04-مسائل مرموز بابی
۴۷۴.۵KB
pdf

64. 12 - 05-بابی 1
۱۳۲.۴MB
m۴v

65. 00-توضیح درس 11
۱.۲۴MB
mp۳

66. 01-کتاب صوتی درس 11
۲.۲۳MB
mp۳

67. 02-درس 11
۵۵۴.۴۴KB
pdf

68. 12 - 03-بابی 1-2
۱۲۱.۷۸MB
m۴v

69. 00-توضیح درس 12
۱۱.۸۲MB
mp۳

70. 01-کتاب صوتی درس 12
۹.۷MB
mp۳

71. 02-درس 12
۵۵۲.۱۶KB
pdf

72. 14 - بابی 3-1
۱۰۴.۹۸MB
m۴v

73. 00-توضیح درس 13
۱.۰۹MB
mp۳

74. 01-کتاب صوتی درس 13
۱.۵۱MB
mp۳

75. 02-درس 13
۴۵۴.۳۸KB
pdf

76. 15 - بابی 4-1
۱۱۵MB
m۴v

77. 00-توضیح درس 14
۱.۵MB
mp۳

78. 01-کتاب صوتی درس 14
۲.۴۷MB
mp۳

79. 02-درس 14
۴۹۳.۳۳KB
pdf

80. 16 - بابی 5-1
۹۲.۸۷MB
m۴v

81. 00-توضیح درس 15
۱.۰۳MB
mp۳

82. 01-کتاب صوتی درس 15
۲.۰۴MB
mp۳

83. 02-درس 15
۵۵۶.۹۹KB
pdf

84. 17 - بابی 6-1
۹۸.۳MB
m۴v

85. 00-توضیح درس 16
۱.۵MB
mp۳

86. 01-کتاب صوتی درس 16
۳.۰۳MB
mp۳

87. 02-فیلم درس 16-1
۵.۱۱MB
m۴v

88. 03-درس 16
۵۶۸.۸۲KB
pdf

89. 18 - بابی 7-1
۴۶.۷۹MB
m۴v

90. 00-توضیح درس 17
۹۲۳.۶۳KB
mp۳

91. 01-کتاب صوتی درس 17
۲MB
mp۳

92. 02-درس 17
۴۱۴.۸۷KB
pdf

93. 03-مسائل طرد شدن
۵۵۲.۰۲KB
pdf

94. 04-19 - طرد شدن 1-1
۷۲.۵۶MB
m۴v

95. 00-توضیح درس 18
۱.۱۶MB
mp۳

96. 01-کتاب صوتی درس 18
۲.۴۲MB
mp۳

97. 02-فیلم درس 18-1
۶۹.۵۹MB
m۴v

98. 03-درس 18
۴۵۷.۷۲KB
pdf

99. 04-20 - طرد شدن 2-1
۱۱۱.۲۱MB
m۴v

100. 00-توضیح درس 19
۹۶۴.۴۶KB
mp۳

101. 01-کتاب صوتی درس 19
۲.۰۵MB
mp۳

102. 02-درس 19
۴۵۶.۸۴KB
pdf

103. 21 - طرد شدن 3-1
۷۹.۷۱MB
m۴v

104. 00-توضیح درس 20
۶۵۴.۶۷KB
mp۳

105. 01-کتاب صوتی درس 20
۹۶۷.۳KB
mp۳

106. 02-درس 20
۴۴۸.۳۶KB
pdf

107. 22 - طرد شدن 4-1
۵۲.۹۲MB
m۴v

108. 00-توضیح درس 21
۶۷۹.۲۷KB
mp۳

109. 01-کتاب صوتی درس 21
۷۴۴.۰۷KB
mp۳

110. 02-درس 21
۶۱۲.۶۵KB
pdf

111. 23 - طرد شدن 5-1
۶۰.۲MB
m۴v

112. 00-توضیح درس 22
۱.۰۶MB
mp۳

113. 01-کتاب صوتی درس 22
۱.۳۶MB
mp۳

114. 02-درس 22
۵۱۶.۱۴KB
pdf

115. 24 - طرد شدن 6-1
۴۷.۹۱MB
m۴v

116. 00-توضیح درس 23
۸۱۷.۴KB
mp۳

117. 01-کتاب صوتی درس 23
۹۶۸.۷۳KB
mp۳

118. 02-درس 23
۵۱۳.۴۹KB
pdf

119. 25 - طرد شدن 8-1
۴۲.۸۱MB
m۴v

120. 00-توضیح درس 24
۱.۶۹MB
mp۳

121. 01-کتاب صوتی درس 24
۴.۵۳MB
mp۳

122. 02-فیلم درس 24-1
۱۵.۱۸MB
m۴v

123. 03-درس 24
۵۳۶.۹KB
pdf

124. 26 - طرد شدن 9-1
۱۰.۰۵MB
m۴v

125. 00-توضیح درس 25
۸۳۵.۰۷KB
mp۳

126. 01-کتاب صوتی درس 25
۱.۷۴MB
mp۳

127. 02-فیلم درس 25-1
۶.۸۹MB
m۴v

128. 03-درس 25
۴۴۶.۰۹KB
pdf

129. 27 - بدرفتاری جنسی 1-1
۱۲۴.۵۱MB
m۴v

130. بدرفتاری جنسی
۵۳۰.۵۱KB
pdf

131. 00-توضیح درس 26
۸۳۴.۸۷KB
mp۳

132. 01-کتاب صوتی درس 26
۳.۴۱MB
mp۳

133. 02-فیلم درس 26-1
۸.۹MB
m۴v

134. 03-درس 26
۵۶۹.۰۲KB
pdf


شماره کارت جهت واریز

6104337884390491
کلیه حقوق این سایت برای فرهاد فروغمند محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2020 www.‎EFT.ir‎, All rights reserved.
Powered by: www.dorweb.ir