ورود / ثبت نام     تماس     شماره کارت جهت واریز : 6037697407984027
چهارشنبه 12 آذر 1399
دوره جامع EFT - کتاب های دوره
دوره جامع EFT
عنوان دوره : دوره جامع EFT
وضعیت دوره : درحال برگزاری
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 1399/09/05
تعداد فایلها : 651 (16.49GB)
پرداخت نقدی : 7,770,000 ريال
پرداخت قسطی :

  • پیش پرداخت : 1,990,000 ريال
  • قسط (1) : 1,990,000 ريال (1399/10/12)
  • قسط (2) : 1,990,000 ريال (1399/11/12)
  • قسط (3) : 1,990,000 ريال (1399/12/12)

خرید قسطی فقط به صورت آنلاین امکان پذیر می‌باشد و از پرداخت کارت به کارت اجتناب کنید.

در این دوره معتبرترین منابع EFT با اجازه گری کریگ به زبان فارسی ارائه می شود.

این دوره در بر گیرنده آموزش کتاب استاندارد طلایی به همراه فیلمهای آن و همچنین تمامی آثار ابداع کننده روش به زبان فارسی است.

محتوای دوره جامع (بخش عمده بارگذاری شده است):

دروس دوره (۱۷ جلسه): از اینجا شروع کنید.
پاسخ به سوالات: بهتر است اینها را همراه با دروس دوره بخوانید.
فیلمهای وامگیری مزایا
فیلمهای کاخ فرصت‌ها
فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک
فایلهای ضبط شده جلسات مشاوره
کتاب های دوره (ای اف تی برای خاطرات ناگوار، ای اف تی برای لاغری، ای اف تی برای دردها، ای اف تی در ورزش):: کتاب های دوره


کتاب های دوره (ای اف تی برای خاطرات ناگوار، ای اف تی برای لاغری، ای اف تی برای دردها، ای اف تی در ورزش)

فایلها
1. 01 ای اف تی برای لاغری۱.۷MBmp۳
2. 01 ای اف تی برای لاغری۳۲۹.۰۸KBpdf
3. 02 ای اف تی برای لاغری۱.۶۲MBmp۳
4. 02 ای اف تی برای لاغری۳۳۹.۷۱KBpdf
5. 03 ای اف تی برای لاغری۲.۲۳MBmp۳
6. 03 ای اف تی برای لاغری۴۷۹.۸۸KBpdf
7. 04 ای اف تی برای لاغری۴۱۳.۳۴KBpdf
8. 04 ای اف تی برای لاغری۱.۳۸MBmp۳
9. 05 ای اف تی برای لاغری۱.۷۴MBmp۳
10. 05 ای اف تی برای لاغری۴۲۳.۲۷KBpdf
11. 06 ای اف تی برای لاغری۱.۷۱MBmp۳
12. 06 ای اف تی برای لاغری۴۲۱.۴۳KBpdf
13. 07 ای اف تی برای لاغری۲.۵۹MBmp۳
14. 07 ای اف تی برای لاغری۵۲۶.۳۹KBpdf
15. 08 ای اف تی برای لاغری۲.۹۸MBmp۳
16. 08 ای اف تی برای لاغری۴۶۵.۷۲KBpdf
17. 09 ای اف تی برای لاغری۱.۷۱MBmp۳
18. 09 ای اف تی برای لاغری۴۱۱.۵۸KBpdf
19. 10 ای اف تی برای لاغری۱.۶۹MBmp۳
20. 10 ای اف تی برای لاغری۴۲۲.۸۴KBpdf
21. 11 ای اف تی برای لاغری۱.۷۷MBmp۳
22. 11 ای اف تی برای لاغری۴۲۳.۷۳KBpdf
23. 12 ای اف تی برای لاغری۲.۱۲MBmp۳
24. 12 ای اف تی برای لاغری۴۳۶.۷۱KBpdf
25. 13 ای اف تی برای لاغری۱.۷۲MBmp۳
26. 13 ای اف تی برای لاغری۴۲۳.۲۲KBpdf
27. 14 ای اف تی برای لاغری۱.۴۱MBmp۳
28. 14 ای اف تی برای لاغری۴۱۳.۳۵KBpdf
29. 15 ای اف تی برای لاغری۱.۸۶MBmp۳
30. 15 ای اف تی برای لاغری۴۲۸.۱۳KBpdf
31. 16 ای اف تی برای لاغری۱.۰۷MBmp۳
32. 16 ای اف تی برای لاغری۴۷۹.۲۸KBpdf
33. 17 ای اف تی برای لاغری۱.۷۱MBmp۳
34. 17 ای اف تی برای لاغری۵۱۵.۳۶KBpdf
35. 18 ای اف تی برای لاغری۲.۴۵MBmp۳
36. 18 ای اف تی برای لاغری۴۴۲.۳۳KBpdf
37. 19 ای اف تی برای لاغری۱.۸۴MBmp۳
38. 19 ای اف تی برای لاغری۱.۸۴MBmp۳
39. 20 ای اف تی برای لاغری۱.۷۷MBmp۳
40. 20 ای اف تی برای لاغری۴۲۰.۹KBpdf
41. 21 ای اف تی برای لاغری۱.۵۳MBmp۳
42. 21 ای اف تی برای لاغری۴۱۶.۳KBpdf
43. 22 ای اف تی برای لاغری۱.۴۲MBmp۳
44. 22 ای اف تی برای لاغری۴۲۲.۱۲KBpdf
45. 23 ای اف تی برای لاغری۳.۹MBmp۳
46. 23 ای اف تی برای لاغری۵۱۴.۱۷KBpdf
47. 24 ای اف تی برای لاغری۲.۱۱MBmp۳
48. 24 ای اف تی برای لاغری۲.۱۱MBmp۳
49. 25 ای اف تی برای لاغری۲.۷۷MBmp۳
50. 25 ای اف تی برای لاغری۴۱۵.۲۸KBpdf
51. 26 ای اف تی برای لاغری۱.۸۶MBmp۳
52. 26 ای اف تی برای لاغری۴۷۵.۶۹KBpdf
53. 27 ای اف تی برای لاغری۲.۰۹MBmp۳
54. 27 ای اف تی برای لاغری۳۹۶.۱۷KBpdf
55. 28 ای اف تی برای لاغری۱.۶۶MBmp۳
56. 28 ای اف تی برای لاغری۳۸۵.۲۲KBpdf
57. 29 ای اف تی برای لاغری۴.۹۸MBmp۳
58. 29 ای اف تی برای لاغری۶۳۳.۵۴KBpdf
59. 30 ای اف تی برای لاغری۲.۱۸MBmp۳
60. 30 ای اف تی برای لاغری۴۱۲.۳۸KBpdf
61. 31 ای اف تی برای لاغری۱.۹۱MBmp۳
62. 31 ای اف تی برای لاغری۴۴۱.۰۳KBpdf
63. 32 ای اف تی برای لاغری۱.۴۹MBmp۳
64. 32 ای اف تی برای لاغری۴۲۳.۶KBpdf
65. 33 ای اف تی برای لاغری۱.۲۷MBmp۳
66. 33 ای اف تی برای لاغری۴۵۱.۴KBpdf
67. 34 ای اف تی برای لاغری۲.۷۸MBmp۳
68. 34 ای اف تی برای لاغری۴۲۴.۷۵KBpdf
69. 35 ای اف تی برای لاغری۲.۱۲MBmp۳
70. 35 ای اف تی برای لاغری۳۷۱.۲۷KBpdf
71. 01 ای اف تی برای دردها۱.۴۷MBmp۳
72. 01 ای اف تی برای دردها۳۴۳.۶۳KBpdf
73. 02 ای اف تی برای دردها۴.۹۴MBmp۳
74. 02 ای اف تی برای دردها۵۸۵.۲۱KBpdf
75. 03 ای اف تی برای دردها۱.۴۶MBmp۳
76. 03 ای اف تی برای دردها۳۵۸.۳۹KBpdf
77. 04 ای اف تی برای دردها۱.۷۸MBmp۳
78. 04 ای اف تی برای دردها۴۳۲.۱۱KBpdf
79. 05 ای اف تی برای دردها۳.۶۹MBmp۳
80. 05 ای اف تی برای دردها۴۰۲KBpdf
81. 06 ای اف تی برای دردها۳.۱۴MBmp۳
82. 06 ای اف تی برای دردها۳۹۳.۰۱KBpdf
83. 07 ای اف تی برای دردها۱.۴۷MBmp۳
84. 07 ای اف تی برای دردها۳۵۲.۷۸KBpdf
85. 08 ای اف تی برای دردها۱.۷۲MBmp۳
86. 08 ای اف تی برای دردها۴۳۲.۸۲KBpdf
87. 09 ای اف تی برای دردها۱.۳۶MBmp۳
88. 09 ای اف تی برای دردها۳۹۲.۸۲KBpdf
89. 10 ای اف تی برای دردها۲.۰۷MBmp۳
90. 10 ای اف تی برای دردها۳۹۷.۲۱KBpdf
91. 11 ای اف تی برای دردها۱.۹۳MBmp۳
92. 11 ای اف تی برای دردها۵۰۱.۵۴KBpdf
93. 12 ای اف تی برای دردها۲.۳۴MBmp۳
94. 12 ای اف تی برای دردها۴۸۰.۵۳KBpdf
95. 13 ای اف تی برای دردها۱.۶۶MBmp۳
96. 13 ای اف تی برای دردها۴۲۶.۳۹KBpdf
97. 14 ای اف تی برای دردها۱.۸۱MBmp۳
98. 14 ای اف تی برای دردها۱.۸۱MBmp۳
99. 15 ای اف تی برای دردها۱.۱۶MBmp۳
100. 15 ای اف تی برای دردها۳۳۵.۵۷KBpdf
101. 16 ای اف تی برای دردها۲MBmp۳
102. 16 ای اف تی برای دردها۴۹۲.۰۵KBpdf
103. 17 ای اف تی برای دردها۱.۹۱MBmp۳
104. 17 ای اف تی برای دردها۳۵۰.۵۴KBpdf
105. 18 ای اف تی برای دردها۱.۶۲MBmp۳
106. 18 ای اف تی برای دردها۳۵۵.۶۱KBpdf
107. 19 ای اف تی برای دردها۱.۹۷MBmp۳
108. 19 ای اف تی برای دردها۴۵۶.۷۵KBpdf
109. 20 ای اف تی برای دردها۲.۷۱MBmp۳
110. 20 ای اف تی برای دردها۳۹۰.۸۷KBpdf
111. 21 ای اف تی برای دردها۲.۷۲MBmp۳
112. 21 ای اف تی برای دردها۳۸۱.۸۵KBpdf
113. 22 ای اف تی برای دردها۳.۸۵MBmp۳
114. 22 ای اف تی برای دردها۴۹۹.۱۸KBpdf
115. 23 ای اف تی برای دردها۱.۹۱MBmp۳
116. 23 ای اف تی برای دردها۳۵۶.۹۸KBpdf
117. 24 ای اف تی برای دردها۱.۳۶MBmp۳
118. 24 ای اف تی برای دردها۳۳۴.۱۸KBpdf
119. 25 ای اف تی برای دردها۲.۸۹MBmp۳
120. 25 ای اف تی برای دردها۴۲۶.۷۴KBpdf
121. 26 ای اف تی برای دردها۳.۶۳MBmp۳
122. 26 ای اف تی برای دردها۴۳۹.۹۵KBpdf
123. 27 ای اف تی برای دردها۳.۷۲MBmp۳
124. 27 ای اف تی برای دردها۳۹۰.۴۳KBpdf
125. 28 ای اف تی برای دردها۳.۳۴MBmp۳
126. 28 ای اف تی برای دردها۵۱۶.۳۲KBpdf
127. 29 ای اف تی برای دردها۸۴۹.۸۹KBmp۳
128. 29 ای اف تی برای دردها۳۹۹.۶۱KBpdf
129. 30 ای اف تی برای دردها۱.۶۲MBmp۳
130. 30 ای اف تی برای دردها۳۴۴.۴۱KBpdf
131. 31 ای اف تی برای دردها۲.۱۳MBmp۳
132. 31 ای اف تی برای دردها۳۶۶.۴۹KBpdf
133. 32 ای اف تی برای دردها۴.۸۲MBmp۳
134. 32 ای اف تی برای دردها۴۶۴.۴۷KBpdf
135. 33 ای اف تی برای دردها۱.۹۲MBmp۳
136. 33 ای اف تی برای دردها۳۵۵.۶۴KBpdf
137. 34 ای اف تی برای دردها۱.۹۶MBmp۳
138. 34 ای اف تی برای دردها۳۵۴.۷۸KBpdf
139. 35 ای اف تی برای دردها۲.۷۲MBmp۳
140. 35 ای اف تی برای دردها۳۷۴.۴KBpdf
141. 36 ای اف تی برای دردها۱.۲۷MBmp۳
142. 36 ای اف تی برای دردها۳۳۴.۹۷KBpdf
143. 37 ای اف تی برای دردها۱.۶۱MBmp۳
144. 37 ای اف تی برای دردها۳۴۸.۷۸KBpdf
145. 38 ای اف تی برای دردها۱.۸۷MBmp۳
146. 38 ای اف تی برای دردها۳۴۸.۶۱KBpdf
147. 39 ای اف تی برای دردها۳۶۸.۷۲KBpdf
148. 39 ای اف تی برای دردها۳۶۸.۷۲KBpdf
149. 40 ای اف تی برای دردها۳.۳۹MBmp۳
150. 40 ای اف تی برای دردها۴۱۰.۶۲KBpdf
151. 41 ای اف تی برای دردها۱.۳۱MBmp۳
152. 41 ای اف تی برای دردها۳۳۵.۸۶KBpdf
153. 42 ای اف تی برای دردها۳.۰۵MBmp۳
154. 42 ای اف تی برای دردها۳۹۴.۷۸KBpdf
155. 43 ای اف تی برای دردها۲.۳MBmp۳
156. 43 ای اف تی برای دردها۳۷۹.۱۵KBpdf
157. 44 ای اف تی برای دردها۲.۴۲MBmp۳
158. 44 ای اف تی برای دردها۴۳۶.۲۳KBpdf
159. 45 ای اف تی برای دردها۲.۸۳MBmp۳
160. 45 ای اف تی برای دردها۳۷۴.۹۴KBpdf
161. 46 ای اف تی برای دردها۱.۴۴MBmp۳
162. 46 ای اف تی برای دردها۳۳۸.۳۱KBpdf
163. 47 ای اف تی برای دردها۱.۹۷MBmp۳
164. 47 ای اف تی برای دردها۳۶۰.۰۷KBpdf
165. 48 ای اف تی برای دردها۱.۶۳MBmp۳
166. 48 ای اف تی برای دردها۳۴۷.۲۶KBpdf
167. 49 ای اف تی برای دردها۳.۲۵MBmp۳
168. 49 ای اف تی برای دردها۴۲۹.۸۴KBpdf
169. 50 ای اف تی برای دردها۲.۸۴MBmp۳
170. 50 ای اف تی برای دردها۳۹۱.۴۳KBpdf
171. 51 ای اف تی برای دردها۱.۲۴MBmp۳
172. 51 ای اف تی برای دردها۳۸۲.۶KBpdf
173. 52 ای اف تی برای دردها۲.۶۹MBmp۳
174. 52 ای اف تی برای دردها۳۸۲.۴۷KBpdf
175. 53 ای اف تی برای دردها۲.۴۴MBmp۳
176. 53 ای اف تی برای دردها۳۸۵.۰۹KBpdf
177. 01 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۲.۰۵MBmp۳
178. 01 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۳۶۲.۹۶KBpdf
179. 02 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴.۴۸MBmp۳
180. 02 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴۴۷.۳۸KBpdf
181. 03 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۱۵.۰۴MBmp۳
182. 03 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۸۶۵.۶۶KBpdf
183. 04 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۹.۰۷MBmp۳
184. 04 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۸۹۵.۵۹KBpdf
185. 05 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴.۳۵MBmp۳
186. 05 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵۸۹.۲۵KBpdf
187. 06 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۹.۹MBmp۳
188. 06 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۶۰۲.۸۶KBpdf
189. 07 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵.۸۵MBmp۳
190. 07 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴۹۸.۴۶KBpdf
191. 08 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵.۵۵MBmp۳
192. 08 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵۶۶.۲۶KBpdf
193. 09 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵.۳۹MBmp۳
194. 09 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵۵۵.۱۳KBpdf
195. 10 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۱۰.۷۲MBmp۳
196. 10 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۶۹۰.۸۲KBpdf
197. 11 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۹.۳۲MBmp۳
198. 11 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۶۵۶.۵۹KBpdf
199. 12 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۳.۸۱MBmp۳
200. 12 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴۵۳.۲۱KBpdf
201. 13 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴.۳۱MBmp۳
202. 13 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵۲۱.۳۱KBpdf
203. 14 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۳.۵۳MBmp۳
204. 14 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴۰۱.۷۵KBpdf
205. 15 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵.۷۷MBmp۳
206. 15 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴۵۵.۶۴KBpdf
207. 16 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۹.۶۹MBmp۳
208. 16 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵۹۵.۷۸KBpdf
209. 17 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۸.۵۴MBmp۳
210. 17 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵۶۶.۲۹KBpdf
211. 18 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵.۰۹MBmp۳
212. 18 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۵۷۸.۲۱KBpdf
213. 19 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴.۱MBmp۳
214. 19 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۴۱۵.۱KBpdf
215. 20 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۳.۳۹MBmp۳
216. 20 ای اف تی برای خاطرات ناگوار۳۹۵.۸۱KBpdf
217. 01 ای اف تی در ورزش۴.۶۶MBmp۳
218. 01 ای اف تی در ورزش۵۶۱.۱KBpdf
219. 02 ای اف تی در ورزش۳.۲۵MBmp۳
220. 02 ای اف تی در ورزش۴۱۸.۶۷KBpdf
221. 03 ای اف تی در ورزش۲.۹۸MBmp۳
222. 03 ای اف تی در ورزش۴۲۵.۸۴KBpdf
223. 04 ای اف تی در ورزش۱.۵۲MBmp۳
224. 04 ای اف تی در ورزش۳۶۷.۰۱KBpdf
225. 05 ای اف تی در ورزش۱.۹۹MBmp۳
226. 05 ای اف تی در ورزش۳۸۴.۰۱KBpdf
227. 06 ای اف تی در ورزش۱.۷۲MBmp۳
228. 06 ای اف تی در ورزش۳۷۴.۵۸KBpdf
229. 07 ای اف تی در ورزش۲.۶۸MBmp۳
230. 07 ای اف تی در ورزش۴۱۰.۴۸KBpdf
231. 08 ای اف تی در ورزش۱.۷۲MBmp۳
232. 08 ای اف تی در ورزش۴۵۸.۶۲KBpdf
233. 09 ای اف تی در ورزش۲.۷۹MBmp۳
234. 09 ای اف تی در ورزش۴۲۵.۳۷KBpdf
235. 10 ای اف تی در ورزش۱۰۰۸.۲۳KBmp۳
236. 10 ای اف تی در ورزش۳۲۲.۰۳KBpdf
237. 11 ای اف تی در ورزش۳.۰۲MBmp۳
238. 11 ای اف تی در ورزش۴۱۳.۱KBpdf
239. 12 ای اف تی در ورزش۱.۹۸MBmp۳
240. 12 ای اف تی در ورزش۳۳۶.۰۷KBpdf
241. 13 ای اف تی در ورزش۱.۴۵MBmp۳
242. 13 ای اف تی در ورزش۳۸۵.۳۹KBpdf
243. 14 ای اف تی در ورزش۱.۷MBmp۳
244. 14 ای اف تی در ورزش۳۶۳.۲۶KBpdf
245. 15 ای اف تی در ورزش۱.۷۶MBmp۳
246. 15 ای اف تی در ورزش۳۷۹.۲۱KBpdf
247. 16 ای اف تی در ورزش۳.۷۵MBmp۳
248. 16 ای اف تی در ورزش۴۶۹KBpdf
249. 17 ای اف تی در ورزش۲.۸۹MBmp۳
250. 17 ای اف تی در ورزش۴۰۴.۳KBpdf
251. 18 ای اف تی در ورزش۲.۴۳MBmp۳
252. 18 ای اف تی در ورزش۳۹۸.۸۱KBpdf
253. 19 ای اف تی در ورزش۱.۶MBmp۳
254. 19 ای اف تی در ورزش۳۶۲.۸۱KBpdf
255. 20 ای اف تی در ورزش۲.۰۸MBmp۳
256. 20 ای اف تی در ورزش۴۴۹.۸۵KBpdf
257. 21 ای اف تی در ورزش۱.۸۹MBmp۳
258. 21 ای اف تی در ورزش۳۷۴.۳۱KBpdf
259. 22 ای اف تی در ورزش۲.۲۴MBmp۳
260. 22 ای اف تی در ورزش۴۱۰.۰۵KBpdf
261. 23 ای اف تی در ورزش۲.۸۷MBmp۳
262. 23 ای اف تی در ورزش۴۰۴.۸۷KBpdf
263. 24 ای اف تی در ورزش۱.۱۵MBmp۳
264. 24 ای اف تی در ورزش۳۰۹.۱۷KBpdf
265. 25 ای اف تی در ورزش۲MBmp۳
266. 25 ای اف تی در ورزش۴۰۹.۷۶KBpdf
267. 26 ای اف تی در ورزش۱.۹۸MBmp۳
268. 26 ای اف تی در ورزش۳۳۳.۴۸KBpdf
269. 27 ای اف تی در ورزش۳.۱۴MBmp۳
270. 27 ای اف تی در ورزش۴۰۰.۷۲KBpdf
271. 28 ای اف تی در ورزش۱.۹MBmp۳
272. 28 ای اف تی در ورزش۳۷۴.۶۸KBpdf
273. 29 ای اف تی در ورزش۲.۱۶MBmp۳
274. 29 ای اف تی در ورزش۳۸۷.۲۸KBpdf
275. 30 ای اف تی در ورزش۲.۱۷MBmp۳
276. 30 ای اف تی در ورزش۳۳۶.۹۸KBpdf
277. 31 ای اف تی در ورزش۴.۳۳MBmp۳
278. 31 ای اف تی در ورزش۴۶۲.۱۱KBpdf
279. 32 ای اف تی در ورزش۱.۱۵MBmp۳
280. 32 ای اف تی در ورزش۳۵۴.۷۵KBpdf

شماره کارت جهت واریز

6037697407984027


شماره واتس آپ جهت ارسال فیش واریزی

09101425931
کلیه حقوق این سایت برای فرهاد فروغمند محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2020 www.‎EFT.ir‎, All rights reserved.
Powered by: www.dorweb.ir