ورود / ثبت نام     تماس     شماره کارت جهت واریز : 6037697407984027
چهارشنبه 12 آذر 1399
دوره جامع EFT - فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک
دوره جامع EFT
عنوان دوره : دوره جامع EFT
وضعیت دوره : درحال برگزاری
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 1399/09/05
تعداد فایلها : 651 (16.49GB)
پرداخت نقدی : 7,770,000 ريال
پرداخت قسطی :

  • پیش پرداخت : 1,990,000 ريال
  • قسط (1) : 1,990,000 ريال (1399/10/12)
  • قسط (2) : 1,990,000 ريال (1399/11/12)
  • قسط (3) : 1,990,000 ريال (1399/12/12)

خرید قسطی فقط به صورت آنلاین امکان پذیر می‌باشد و از پرداخت کارت به کارت اجتناب کنید.

در این دوره معتبرترین منابع EFT با اجازه گری کریگ به زبان فارسی ارائه می شود.

این دوره در بر گیرنده آموزش کتاب استاندارد طلایی به همراه فیلمهای آن و همچنین تمامی آثار ابداع کننده روش به زبان فارسی است.

محتوای دوره جامع (بخش عمده بارگذاری شده است):

دروس دوره (۱۷ جلسه): از اینجا شروع کنید.
پاسخ به سوالات: بهتر است اینها را همراه با دروس دوره بخوانید.
فیلمهای وامگیری مزایا
فیلمهای کاخ فرصت‌ها
فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک
فایلهای ضبط شده جلسات مشاوره
کتاب های دوره (ای اف تی برای خاطرات ناگوار، ای اف تی برای لاغری، ای اف تی برای دردها، ای اف تی در ورزش):: فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک


فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک. ببینید گری کریگ چگونه بر روی انواع بیماریها کار می کند.

فایلها
1. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 1 از 6۴۳.۱۷MBmp۴
2. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 2 از 6۴۰.۹MBmp۴
3. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 3 از 6۳۷.۳۸MBmp۴
4. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 4 از 6۳۶.۸۷MBmp۴
5. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 5 از 6۳۵.۱۸MBmp۴
6. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم اول قسمت 6 از 6۳۲.۰۳MBmp۴
7. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 1 از 8۴۱.۵۳MBmp۴
8. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 2 از 8۴۱.۰۶MBmp۴
9. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 3 از 8۴۱.۱۹MBmp۴
10. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 4 از 8۴۱.۲۵MBmp۴
11. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 5 از 8۴۱.۳۳MBmp۴
12. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 6 از 8۳۹.۳۲MBmp۴
13. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 7 از 8۳۵.۹MBmp۴
14. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوم قسمت 8 از 8۲۹.۸۱MBmp۴
15. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 1 از 8۴۱.۹۱MBmp۴
16. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 2 از 8۴۱.۳۲MBmp۴
17. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 3 از 8۳۶.۹۱MBmp۴
18. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 4 از 8۳۵.۸۳MBmp۴
19. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 5 از 8۳۵.۹۱MBmp۴
20. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 6 از 8۳۶MBmp۴
21. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 7 از 8۳۷.۳۲MBmp۴
22. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سوم قسمت 8 از 8۳۶.۸۱MBmp۴
23. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 1 از 5۳۸.۶۵MBmp۴
24. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 2 از 5۳۸.۳۹MBmp۴
25. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 3 از 5۳۷.۶۹MBmp۴
26. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 4 از 5۳۵.۰۹MBmp۴
27. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهارم قسمت 5 از 5۲۵.۲۹MBmp۴
28. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 1 از 8۴۲.۴۱MBmp۴
29. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 2 از 8۴۲.۳MBmp۴
30. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 3 از 8۴۲.۱۹MBmp۴
31. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 4 از 8۴۲.۴۱MBmp۴
32. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 5 از 8۴۲.۵۸MBmp۴
33. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 6 از 8۴۱.۹۸MBmp۴
34. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 7 از 8۳۶.۸۷MBmp۴
35. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پنجم قسمت 8 از 8۱۷.۶۹MBmp۴
36. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 1 از 7۳۷.۸۳MBmp۴
37. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 2 از 7۳۶.۷۵MBmp۴
38. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 3 از 7۳۶.۹۹MBmp۴
39. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 4 از 7۳۳.۵۳MBmp۴
40. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 5 از 7۳۵.۱۳MBmp۴
41. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 6 از 7۳۲.۹۵MBmp۴
42. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم ششم قسمت 7 از 7۲۹.۸۶MBmp۴
43. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 1 از 6۴۷.۷MBmp۴
44. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 2 از 6۴۶.۲۱MBmp۴
45. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 3 از 6۴۸.۳۳MBmp۴
46. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 4 از 6۴۸.۲MBmp۴
47. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 5 از 6۴۲.۴۲MBmp۴
48. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هفتم قسمت 6 از 6۲۷.۱۸MBmp۴
49. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هشتم قسمت 1 از 4۴۶.۱MBmp۴
50. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هشتم قسمت 2 از 4۴۶.۷۴MBmp۴
51. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هشتم قسمت 3 از 4۴۶.۷۸MBmp۴
52. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم هشتم قسمت 4 از 4۴۵.۱۷MBmp۴
53. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم نهم قسمت 1 از 4۴۲.۶۷MBmp۴
54. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم نهم قسمت 2 از 4۴۲.۲۴MBmp۴
55. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم نهم قسمت 3 از 4۳۷.۸MBmp۴
56. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم نهم قسمت 4 از 4۲۷.۹۵MBmp۴
57. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 1 از 6۴۲.۳MBmp۴
58. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 2 از 6۴۱.۷۲MBmp۴
59. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 3 از 6۳۹.۵۹MBmp۴
60. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 4 از 6۳۷.۶۳MBmp۴
61. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 5 از 6۳۷.۹۷MBmp۴
62. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دهم قسمت 6 از 6۲۶.۸۹MBmp۴
63. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم یازدهم قسمت 1 از 4۴۴.۲۸MBmp۴
64. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم یازدهم قسمت 2 از 4۴۴.۲۵MBmp۴
65. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم یازدهم قسمت 3 از 4۴۴.۱۸MBmp۴
66. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم یازدهم قسمت 4 از 4۴۲.۲۱MBmp۴
67. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 1 از 8۴۳.۵۱MBmp۴
68. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 2 از 8۴۳.۱۳MBmp۴
69. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 3 از 8۴۳.۶۱MBmp۴
70. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 4 از 8۴۲.۴۲MBmp۴
71. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 5 از 8۴۲.۹۴MBmp۴
72. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 6 از 8۴۲.۷۴MBmp۴
73. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 7 از 8۴۳.۱۴MBmp۴
74. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم دوازدهم قسمت 8 از 8۳۷.۴۲MBmp۴
75. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سیزدهم قسمت 1 از 4۴۳.۱۲MBmp۴
76. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سیزدهم قسمت 2 از 4۴۲.۶۲MBmp۴
77. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سیزدهم قسمت 3 از 4۴۲.۵۵MBmp۴
78. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم سیزدهم قسمت 4 از 4۳۸.۵۵MBmp۴
79. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 1 از 6۴۴.۷MBmp۴
80. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 2 از 6۴۴.۹MBmp۴
81. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 3 از 6۴۴.۵۱MBmp۴
82. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 4 از 6۴۱.۰۸MBmp۴
83. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 5 از 6۴۱MBmp۴
84. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم چهاردهم، صدمه به سر و حساسیت قسمت 6 از 6۳۵.۵۴MBmp۴
85. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 1 از 8۳۶.۲۲MBmp۴
86. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 2 از 8۳۴.۱MBmp۴
87. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 3 از 8۳۴.۷۱MBmp۴
88. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 4 از 8۳۹.۳۸MBmp۴
89. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 5 از 8۳۶.۴۵MBmp۴
90. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 6 از 8۴۴.۱۴MBmp۴
91. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 7 از 8۳۷.۰۷MBmp۴
92. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک فیلم پانزدهم آنکیلوزینگ آسپاندیلیتیس قسمت 8 از 8۳۲.۱۷MBmp۴
93. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم شانزدهم - تولد زودهنگام، پارکینسون، مثانه عصبی۲۴۸.۲۶MBmp۴
94. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم هفدهم - تومور غده عیپوفیز۲۷۵.۰۴MBmp۴
95. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم هجدهم - آرتریت روماتوئید۳۴۶.۴۴MBmp۴
96. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم نوزدهم - آسم۳۴۸.۰۳MBmp۴
97. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیستم - خاطرات جنگی و پی تی اس دی۳۷۱.۴۹MBmp۴
98. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و یکم - نوروپاتی۹۲.۸۸MBmp۴
99. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و دوم - سرطان پروستات۹۳.۷۷MBmp۴
100. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و سوم - نشانگان خستگی مزمن و حساسیت به مواد شیمیایی۲۹۲.۰۳MBmp۴
101. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و چهارم - دیابت نوع 2۲۵۴.۳۹MBmp۴
102. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و پنجم - هایپرموبیلیتی۳۶۶.۶۳MBmp۴
103. ای اف تی برای بیماریهای خطرناک - فیلم بیست و ششم - دردهای متعدد ناشی از بدرفتاریهای دوران کودکی۴۱۴.۶۵MBmp۴

شماره کارت جهت واریز

6037697407984027


شماره واتس آپ جهت ارسال فیش واریزی

09101425931
کلیه حقوق این سایت برای فرهاد فروغمند محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2020 www.‎EFT.ir‎, All rights reserved.
Powered by: www.dorweb.ir