ورود / ثبت نام     تماس     شماره کارت جهت واریز : 6037697407984027
شنبه 15 آذر 1399
دوره جامع EFT - فیلمهای کاخ فرصت‌ها
دوره جامع EFT
عنوان دوره : دوره جامع EFT
وضعیت دوره : درحال برگزاری
آخرین بروزرسانی : جمعه 1399/09/14
تعداد فایلها : 656 (16.66GB)
پرداخت نقدی : 7,770,000 ريال
پرداخت قسطی :

  • پیش پرداخت : 1,990,000 ريال
  • قسط (1) : 1,990,000 ريال (1399/10/15)
  • قسط (2) : 1,990,000 ريال (1399/11/15)
  • قسط (3) : 1,990,000 ريال (1399/12/15)

خرید قسطی فقط به صورت آنلاین امکان پذیر می‌باشد و از پرداخت کارت به کارت اجتناب کنید.

در این دوره معتبرترین منابع EFT با اجازه گری کریگ به زبان فارسی ارائه می شود.

این دوره در بر گیرنده آموزش کتاب استاندارد طلایی به همراه فیلمهای آن و همچنین تمامی آثار ابداع کننده روش به زبان فارسی است.

محتوای دوره جامع (بخش عمده بارگذاری شده است):

دروس دوره (۱۷ جلسه): از اینجا شروع کنید.
پاسخ به سوالات: بهتر است اینها را همراه با دروس دوره بخوانید.
فیلمهای وامگیری مزایا
فیلمهای کاخ فرصت‌ها
فیلمهای ای اف تی برای بیماریهای خطرناک
فایلهای ضبط شده جلسات مشاوره
کتاب های دوره (ای اف تی برای خاطرات ناگوار، ای اف تی برای لاغری، ای اف تی برای دردها، ای اف تی در ورزش):: فیلمهای کاخ فرصت‌ها


فیلمهای کاخ فرصت‌ها (دستیابی به اهداف به روش ای اف تی)
ببینید چگونه می توان با استفاده از ای اف تی موفق شد. بخش عمده ای از این فیلمها از جایی شروع می شود که سایر روشها به پایان می رسند و دیگر حرفی برای گفتن ندارند.

فایلها
1. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 01 از 14۳۴.۱۶MBmp۴
2. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 02 از 14۲۶.۱۲MBmp۴
3. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 03 از 14۳۰.۲MBmp۴
4. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 04 از 14۳۵MBmp۴
5. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 05 از 14۳۲.۴۴MBmp۴
6. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 06 از 14۳۲.۹۷MBmp۴
7. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 07 از 14۳۱.۴۳MBmp۴
8. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 08 از 14۳۰.۲۹MBmp۴
9. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 09 از 14۳۶.۵MBmp۴
10. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 10 از 14۳۲.۴۴MBmp۴
11. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 11 از 14۳۳.۷۲MBmp۴
12. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 12 از 14۳۸.۷۸MBmp۴
13. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 13 از 14۳۵.۶۵MBmp۴
14. کاخ فرصتها فیلم اول قسمت 14 از 14۳۱.۶۴MBmp۴
15. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 01 از 10۳۲.۱۵MBmp۴
16. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 02 از 10۳۹.۳۴MBmp۴
17. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 03 از 10۳۹.۵۱MBmp۴
18. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 04 از 10۳۲.۴۶MBmp۴
19. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 05 از 10۴۱.۴۸MBmp۴
20. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 06 از 10۳۷.۴۱MBmp۴
21. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 07 از 10۲۹.۱۵MBmp۴
22. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 08 از 10۳۵.۳۸MBmp۴
23. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 09 از 10۳۵.۸۴MBmp۴
24. کاخ فرصتها فیلم دوم قسمت 10 از 10۳۴.۱۳MBmp۴
25. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 1 از 14۴۱.۲۴MBmp۴
26. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 2 از 14۴۰.۲۱MBmp۴
27. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 3 از 14۴۰.۱۹MBmp۴
28. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 4 از 14۴۰.۱۶MBmp۴
29. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 5 از 14۴۰.۰۶MBmp۴
30. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 6 از 14۴۰MBmp۴
31. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 7 از 14۳۹.۹۵MBmp۴
32. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 8 از 14۴۰.۲۸MBmp۴
33. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 9 از 14۴۰.۶۴MBmp۴
34. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 10 از 14۴۰.۱۸MBmp۴
35. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 11 از 14۳۹.۹MBmp۴
36. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 12 از 14۳۹.۷۹MBmp۴
37. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 13 از 14۴۰.۰۵MBmp۴
38. کاخ فرصتها فیلم سوم قسمت 14 از 14۱۲.۴MBmp۴
39. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 1 از 14۳۸.۶۹MBmp۴
40. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 2 از 14۴۲.۳۷MBmp۴
41. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 3 از 14۳۹.۲۸MBmp۴
42. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 4 از 14۴۱.۵۸MBmp۴
43. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 5 از 14۳۹.۷۴MBmp۴
44. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 6 از 14۴۰.۱۷MBmp۴
45. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 7 از 14۴۰.۶۸MBmp۴
46. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 8 از 14۳۵.۱۸MBmp۴
47. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 9 از 14۳۹.۹۵MBmp۴
48. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 10 از 14۴۸.۱۲MBmp۴
49. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 11 از 14۳۵.۸۶MBmp۴
50. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 12 از 14۳۵.۲۱MBmp۴
51. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 13 از 14۴۰.۰۸MBmp۴
52. کاخ فرصتها فیلم چهارم قسمت 14 از 14۲۹.۶۶MBmp۴
53. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 1 از 10۳۹.۳۷MBmp۴
54. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 2 از 10۳۹.۳۳MBmp۴
55. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 3 از 10۳۹.۵۳MBmp۴
56. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 4 از 10۳۸.۱۶MBmp۴
57. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 5 از 10۳۱.۸۹MBmp۴
58. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 6 از 10۳۹.۹MBmp۴
59. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 7 از 10۴۰.۱۲MBmp۴
60. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 8 از 10۳۲.۶۵MBmp۴
61. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 9 از 10۳۲.۷۴MBmp۴
62. کاخ فرصتها فیلم پنجم قسمت 10 از 10۲۳.۸۲MBmp۴
63. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 1 از 8۳۵.۶۸MBmp۴
64. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 2 از 8۳۵.۷۱MBmp۴
65. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 3 از 8۳۵.۸۷MBmp۴
66. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 4 از 8۳۵.۶۳MBmp۴
67. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 5 از 8۳۵.۸۳MBmp۴
68. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 6 از 8۴۰.۴۴MBmp۴
69. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 7 از 8۴۱.۸MBmp۴
70. کاخ فرصتها فیلم ششم قسمت 8 از 8۱۷.۹۸MBmp۴
71. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 1 از 7۳۸.۱۶MBmp۴
72. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 2 از 7۳۱.۷۵MBmp۴
73. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 3 از 7۳۷.۰۹MBmp۴
74. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 4 از 7۳۳.۳۳MBmp۴
75. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 5 از 7۳۳.۶۳MBmp۴
76. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 6 از 7۳۴.۴۲MBmp۴
77. کاخ فرصتها فیلم هفتم قسمت 7 از 7۲۵.۴۶MBmp۴
78. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 01 از 12۴۱.۷۱MBmp۴
79. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 02 از 12۴۰.۶۹MBmp۴
80. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 03 از 12۴۰.۴۹MBmp۴
81. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 04 از 12۴۰.۹۸MBmp۴
82. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 05 از 12۳۴.۶۳MBmp۴
83. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 06 از 12۳۳.۲۵MBmp۴
84. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 07 از 12۳۳.۲۶MBmp۴
85. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 08 از 12۳۳.۰۶MBmp۴
86. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 09 از 12۳۳.۱۸MBmp۴
87. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 10 از 12۴۰.۱MBmp۴
88. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 11 از 12۴۰.۸۴MBmp۴
89. کاخ فرصتها فیلم هشتم قسمت 12 از 12۳۰.۴۶MBmp۴
90. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 1 از 8۳۸.۷۷MBmp۴
91. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 2 از 8۳۳.۸۵MBmp۴
92. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 3 از 8۳۹.۲۱MBmp۴
93. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 4 از 8۴۶.۲۹MBmp۴
94. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 5 از 8۴۵.۰۴MBmp۴
95. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 6 از 8۴۳.۵۵MBmp۴
96. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 7 از 8۴۴.۱۵MBmp۴
97. کاخ فرصتها فیلم نهم قسمت 8 از 8۴۸.۱۸MBmp۴
98. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 01 از 12۴۰.۰۸MBmp۴
99. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 02 از 12۳۶.۳۴MBmp۴
100. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 03 از 12۳۷.۱۶MBmp۴
101. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 04 از 12۳۵.۵۳MBmp۴
102. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 05 از 12۴۰.۵۹MBmp۴
103. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 06 از 12۴۴.۱۶MBmp۴
104. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 07 از 12۳۹.۵۶MBmp۴
105. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 08 از 12۳۷.۳۹MBmp۴
106. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 09 از 12۳۶.۲MBmp۴
107. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 10 از 12۴۶.۰۵MBmp۴
108. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 11 از 12۳۵.۲۳MBmp۴
109. کاخ فرصتها فیلم دهم قسمت 12 از 12۳۹.۲۲MBmp۴
110. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 01 از 12۳۷.۳۲MBmp۴
111. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 02 از 12۴۰.۸MBmp۴
112. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 03 از 12۴۴.۷۱MBmp۴
113. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 04 از 12۵۱.۸۳MBmp۴
114. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 05 از 12۵۶.۹۸MBmp۴
115. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 06 از 12۴۱.۷۱MBmp۴
116. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 07 از 12۴۶.۶۹MBmp۴
117. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 08 از 12۴۰.۹۳MBmp۴
118. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 09 از 12۳۵.۹۲MBmp۴
119. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 10 از 12۳۰.۱۶MBmp۴
120. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 11 از 12۲۹.۲۲MBmp۴
121. کاخ فرصتها فیلم یازدهم قسمت 12 از 12۳۱.۶۴MBmp۴
122. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 01 از 12۴۶.۳۹MBmp۴
123. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 02 از 12۵۶.۱۴MBmp۴
124. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 03 از 12۴۳.۹۴MBmp۴
125. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 04 از 12۵۲.۵۶MBmp۴
126. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 05 از 12۳۳.۶۴MBmp۴
127. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 06 از 12۴۷.۲۴MBmp۴
128. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 07 از 12۴۳.۱۱MBmp۴
129. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 08 از 12۳۲.۸۱MBmp۴
130. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 09 از 12۳۱.۳۱MBmp۴
131. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 10 از 12۴۱.۷۴MBmp۴
132. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 11 از 12۳۱.۰۸MBmp۴
133. کاخ فرصتها فیلم دوازدهم قسمت 12 از 12۴۰.۷۸MBmp۴
134. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 1 از 6۴۰.۷۲MBmp۴
135. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 2 از 6۴۲.۲۹MBmp۴
136. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 3 از 6۴۵.۱۲MBmp۴
137. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 4 از 6۴۲.۳۲MBmp۴
138. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 5 از 6۴۰.۶۲MBmp۴
139. کاخ فرصتها فیلم سیزدهم قسمت 6 از 6۳۲.۶۳MBmp۴

شماره کارت جهت واریز

6037697407984027


شماره واتس آپ جهت ارسال فیش واریزی

09101425931
کلیه حقوق این سایت برای فرهاد فروغمند محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2020 www.‎EFT.ir‎, All rights reserved.
Powered by: www.dorweb.ir